Aanmelding en Wachttijden

Momenteel is er sprake van een aanmeldstop.

Voor verwijzers:

De verwijzer wordt verzocht te overleggen alvorens een patiënt te verwijzen. Overleg vindt plaats over de aard van de problematiek om een inschatting te maken over de noodzaak en de mogelijkheid de patiënt in deze setting te behandelen en ook over de termijn waarop dit mogelijk is, die sterk varieert doordat het een eenmanspraktijk betreft.

Indien de problematiek zich leent voor de setting en de patiënt op een redelijke termijn terecht kan, kan de verwijsbrief voor de specialistische GGZ en specifiek voor een psychiater van de huisarts worden gestuurd naar het contactadres. Daarna stuur of mail ik u een formulier met criteria om in te vullen m.b.t. de noodzaak voor behandeling door een (vrijgevestigd) psychiater.

Voor patiënten:

Voor behandeling is altijd verwijzing van de huisarts noodzakelijk  en ook dat de verwijzer contact opneemt om te overleggen over de aard van de verwijzing. Heeft dit contact plaatsgevonden en heeft u deze verwijsbrief van de huisarts ontvangen dan kunt u de verwijsbrief sturen naar het contactadres. Vervolgens zal er telefonisch contact met u worden opgenomen. Natuurlijk kunt u contact opnemen als u vragen heeft.

CONTACT INFORMATIE

Praktijk J.F. van Veen

t.a.v. mevr. dr. J.F. van Veen, psychiater

Rapenburg 26

2311 EW Leiden

Tel: 06-52312884

Email: jf.vanveen@ziggo.nl  NB. Dit is geen beveiligd emailadres, dus bij voorkeur geen privacygevoelige (en medische) informatie sturen.