Zorgverzekeraars

Met de volgende overkoepelende zorgverzekeraars is een contract afgesloten voor 2023. Of u ook daadwerkelijk behandeld kunt worden in deze praktijk is naast deze contracten ook afhankelijk van de hoeveelheid zorg die is ingekocht door de verzekeraar, dat verschilt per verzekeraar, en van de ruimte die er in de praktijk is om nieuwe patiënten aan te nemen. Kijkt u hiervoor ook onder het kopje aanmelding en wachttijden.

  • Zorg en Zekerheid
  •  VGZ
  •  DSW
  •  Menzis
  •  Zilveren Kruis
  • ASR
  • Eno
  • ONVZ
  • Caresq

Met CZ werd geen contract afgesloten voor 2023.