Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Orde voor Medisch Specialisten, en de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst). Ook ben ik aspirantlid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). De NVvP is de beroepsvereniging voor psychiaters die zich ook bezig houdt met kwaliteitsbewaking en bevordering. Visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is verplicht om geregistreerd te kunnen blijven als psychiater.

Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. De goedgekeurde versie van 2022 van deze praktijk is op te vragen bij JF van Veen.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u deze het beste eerst met mij bespreken. Als u vindt dat uw klacht met mij niet naar tevredenheid werd besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Het klachtenreglement kunt u hier vinden.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie kunt u schriftelijk of digitaal benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).